ข้อมูลนักวิจัย กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kitiyaphan Pholam
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0830141XXX
  • E-Mail Addressk_pholam@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00153
  จำนวนคนดู