ข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าพื้นเมืองไทยพวนสู่เชิงพาณิชย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kitiyaphan Pholam
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0830141XXX
  • E-Mail Addresk_pholam@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00085
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าพื้นเมืองไทยพวนสู่เชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์