ข้อมูลงานวิจัย การรับรู้และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Issara Siramaneerat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0894444XXX
  • E-Mail Addresissara_sira@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประชากรสุขภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00043
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การรับรู้และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Recognition and Accessibility of Health Service System for Migrant Worker in Samut Prakan Province
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ อิศรา ศิรมณีรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์