ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาความเครียด พฤติกรรมการจัดการความเครียด และภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Issara Siramaneerat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0894444XXX
  • E-Mail Addresissara_sira@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประชากรสุขภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00031
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาความเครียด พฤติกรรมการจัดการความเครียด และภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The study of stress, stress management behaviors and mental health of students at Rajamangala University of Technology
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ อิศรา ศิรมณีรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์