ข้อมูลงานวิจัย โครงการ แนวทางการออกแบบผนังห้องเรียนด้านทิศตะวันตกเพื่อการประหยัดพลังงาน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.โสพิศ ชัยชนะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sopit Chaichana
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0853345XXX
  • E-Mail Addressopitchna@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล(Universal Design), การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00122
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการ แนวทางการออกแบบผนังห้องเรียนด้านทิศตะวันตกเพื่อการประหยัดพลังงาน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Design guidelines for energy efficiency in west wall of classroom
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์