ข้อมูลนักวิจัย โสพิศ ชัยชนะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.โสพิศ ชัยชนะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sopit Chaichana
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0853345XXX
  • E-Mail Addresssopitchna@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล(Universal Design), การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00147
  จำนวนคนดู