ข้อมูลงานวิจัย งานออกแบบศาลาบังแดดรอรถโดยสาร แนวคิดจากต้นทานตะวัน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.โสพิศ ชัยชนะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sopit Chaichana
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0853345XXX
  • E-Mail Addressopitchna@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล(Universal Design), การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00175
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ งานออกแบบศาลาบังแดดรอรถโดยสาร แนวคิดจากต้นทานตะวัน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The design of bus stop shelter
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ณัฏฐพงศ์ จันทร์วัฒนะ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์