ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สาธารณะเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เหมือนฝัน สุขมนต์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Meonfun Sukmon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0824154XXX
  • E-Mail Addresdream56602066@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบภายใน และเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินและลอยตัว
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00224
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สาธารณะเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Guidelines for public product design to promote identity for Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.นพศักดิ์ ฤทธิ์ดี
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์