ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเส้นใยจากกล้วยสำหรับผลิตภัณฑ์งานถักทอ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissSopida Wisalsakkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0895847XXX
  • E-Mail Addressopida.18@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การพัฒนาวัสดุในงานประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2563
  00065
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเส้นใยจากกล้วยสำหรับผลิตภัณฑ์งานถักทอ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์