ข้อมูลนักวิจัย โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)น.ส.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)น.ส.Sopida Wisalsakkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0895847XXX
  • E-Mail Addresssopida.18@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผู้ช่วยนักวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00118
  จำนวนคนดู