ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เจลทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นของสตรีจากหญ้ารีแพร์และว่านสาวหลง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.แสงนภา จำปาสุริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Saengnapa Champasuri
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0807813XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00080
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เจลทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นของสตรีจากหญ้ารีแพร์และว่านสาวหลง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ แสงนภา จำปาสุริ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์