ข้อมูลนักวิจัย แสงนภา จำปาสุริ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.แสงนภา จำปาสุริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Saengnapa Champasuri
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0807813XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00144
  จำนวนคนดู