ข้อมูลนักวิจัย แสงนภา ทองสา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.แสงนภา ทองสา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissSaengnapa Thongsa
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0807813XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00057
  จำนวนคนดู