ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุชาดา คันธารส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Suchada Kuntaros
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0875181XXX
  • E-Mail AddresSuchada.k2528@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์-ตราสินค้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Illustra, adobe Photoshop
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00062
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์