ข้อมูลนักวิจัย สุชาดา คันธารส

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุชาดา คันธารส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Suchada Kuntaros
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0875181XXX
  • E-Mail AddressSuchada.k2528@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์-ตราสินค้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Illustra, adobe Photoshop
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00563
  จำนวนคนดู