ข้อมูลนักวิจัย สุชาดา คันธารส

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุชาดา คันธารส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Suchada Kuntaros
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0875181XXX
  • E-Mail AddressSuchada.k2528@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์-ตราสินค้า ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Illustra, adobe Photoshop
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00174
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การถอดอัตลักษณ์ทุนวัฒนธรรมผ้าสไบมอญเพื่อออกแบบลวดลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนมอญบางเดื่อ จ.ปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : 5. การพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรไทยของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การยกระดับ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างโอกาสการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น ประเภทกล้วยน้ำว้าของกลุ่มแปรรูปพืชอุดม ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การพัฒนารูปแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พวงมาลัยกระดาษไทย : การออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของศิลปะงานประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางไทย : การออกแบบที่เป็นกลางทางเพศ หัวหน้าโครงการ