ข้อมูลงานวิจัย เส้นใยนำไฟฟ้าผลิตจากเส้นใยสององค์ประกอบ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นิธินาถ ชิตพงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nithinart Chitpong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817207XXX
  • E-Mail Addresinininin15@hotmail.com, nithinart_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMembranes Technology
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00038
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เส้นใยนำไฟฟ้าผลิตจากเส้นใยสององค์ประกอบ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Electrically Conductive Fiber Made From Bicomponent Fiber
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ นที ศรีสวัสดิ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. นิธินาถ ชิตพงศ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) งบประมาณรายได้กลางมหาวิทยาลัย
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์