ข้อมูลงานวิจัย การแจกแจงลินด์เลย์ที่พัฒนาสำหรับข้อมูลชั่วชีวิต : คุณสมบัติและการประยุกต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kanittha Yimnak
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0850420XXX
  • E-Mail Addresyimnak@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00162
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การแจกแจงลินด์เลย์ที่พัฒนาสำหรับข้อมูลชั่วชีวิต : คุณสมบัติและการประยุกต์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Developed of Lindley distribution for Lifetime data: Properties and Applications
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ศิรินภา อายุยืน
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์