ข้อมูลนักวิจัย กนิษฐา ยิ้มนาค

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kanittha Yimnak
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0850420XXX
  • E-Mail Addressyimnak@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00352
  จำนวนคนดู