ข้อมูลงานวิจัย กลวิธีพิเศษการเดี่ยวจะเข้เพลงกราวใน สองชั้น ทางครูแสวง อภัยวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นริศรา พันธุ์ธาดาพร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Narisara Phuntadaporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์ 09590658XXX
  • E-Mail Addresn.wangmei@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00270
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ กลวิธีพิเศษการเดี่ยวจะเข้เพลงกราวใน สองชั้น ทางครูแสวง อภัยวงศ์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ TECHNIQUE OF JAKEA SOLO IN KRAWNAI VERSION KRU SAWANG APAIWONG
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์