ข้อมูลนักวิจัย นริศรา พันธุ์ธาดาพร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นริศรา พันธุ์ธาดาพร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Narisara Phuntadaporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์ 09590658XXX
  • E-Mail Addressn.wangmei@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00415
  จำนวนคนดู