ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการออกแบบแสงสว่างบริเวณทางเท้าเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความเป็นอยู่ให้กับคนทุกวัย ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sutalak Tantwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0842395XXX
  • E-Mail Addresevf_pkc503@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญInnovation in architecture and Lighting design
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00179
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการออกแบบแสงสว่างบริเวณทางเท้าเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความเป็นอยู่ให้กับคนทุกวัย ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Guidelines design lighting for the pathway to promote safety and well-being for people of all ages. Amphawa Floating Market, Samut Songkhram
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์