ข้อมูลนักวิจัย สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุฑาลักษณ์ ตันติวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sutalak Tantwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0842395XXX
  • E-Mail Addressevf_pkc503@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญInnovation in architecture and Lighting design
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00504
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : แนวทางการออกแบบแสงสว่างบริเวณทางเท้าเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความเป็นอยู่ให้กับคนทุกวัย ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : แนวทางการปรับปรุงรูปแบบแสงประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการค้าและการประหยัด พลังงาน ตลาดอิงน้ำ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้านสภาวะน่าสบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดอิงน้ำ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : แนวทางการออกแบบและพัฒนาพื้นที่คลองและพื้นที่ว่าง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย