ข้อมูลงานวิจัย เรโซเนเตอร์แบบร่องบนโครงสร้างแพทซ์สำหรับการตรวจรู้ความเข้มข้นของเหลว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธนาพร เพชรกูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Tanaporn Pechrkool
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0848415XXX
  • E-Mail Addrestanaporn.pechrkool@gamil.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00158
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เรโซเนเตอร์แบบร่องบนโครงสร้างแพทซ์สำหรับการตรวจรู้ความเข้มข้นของเหลว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Slot Resonator based on Patch Antenna Sensing Liquid Mixture Concentration
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ไพฑูรย์ รักเหลือ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์