ข้อมูลนักวิจัย ธนาพร เพชรกูล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธนาพร เพชรกูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Tanaporn Pechrkool
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0848415XXX
  • E-Mail Addresstanaporn.pechrkool@gamil.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00298
  จำนวนคนดู