ข้อมูลงานวิจัย ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบและเตือนการเอียงของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Apisit Sriwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0847259XXX
  • E-Mail Addresapisit.rmuttk@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00235
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบและเตือนการเอียงของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Sensor systems for detecting and warning the tilt of telephone poles
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์