ข้อมูลนักวิจัย บุญฤทธิ์ คุ้มเขต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Boonyarit Kumkhet
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0989985XXX
  • E-Mail AddressBoonyarit.k@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบเครือข่ายไร้สาย GSM, UMTs, LTE
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00440
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ