ข้อมูลนักวิจัย บุญฤทธิ์ คุ้มเขต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Boonyarit Kumkhet
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0989985XXX
  • E-Mail AddressBoonyarit.k@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบเครือข่ายไร้สาย GSM, UMTs, LTE
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00032
  จำนวนคนดู