ข้อมูลงานวิจัย การประมวลผลภาพดิจิทัลในการจำแนกพืชสมุนไพรไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มธุรส ผ่านเมือง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Mathuros Panmuang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์064-9156XXX
  • E-Mail Addresmathuros.p22@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00207
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประมวลผลภาพดิจิทัลในการจำแนกพืชสมุนไพรไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Digital Image Processing for Classification of Thai medical herbs with Deep Convolutional Neural Networks
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.มธุรส ผ่านเมือง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์