ข้อมูลนักวิจัย มธุรส ผ่านเมือง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มธุรส ผ่านเมือง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Mathuros Panmuang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์064-9156XXX
  • E-Mail Addressmathuros.p22@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00402
  จำนวนคนดู