ข้อมูลงานวิจัย อิทธิพลของการให้น้ำแบบพ่นหมอกต่อผลผลิตของเห็ดสกุลนางรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pimpan Pimonrat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0954206XXX
  • E-Mail Addrespimpanpim88@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00086
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ อิทธิพลของการให้น้ำแบบพ่นหมอกต่อผลผลิตของเห็ดสกุลนางรม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of Mist sprayer on Yield of pleurotus mushroom
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พราวมาส เจริญรักษ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์