ข้อมูลงานวิจัย โครงการแผ่นแปะไมโครนีเดิลส์ชนิดละลายออกฤทธิ์นาน สำหรับนำส่งตัวยาเอสตราไดออลด้วยตนเองเพื่อการรักษา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.บุณณดา ภมรปฐมกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Boonnda Pamornpathomkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0946328XXX
  • E-Mail Addresboonnada_p@rmutt.ac.th, boonnada.p@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบนำส่งยา ไมโครนีดเดิ้ล การตั้งสูตรตำรับ เภสัชศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00292
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการแผ่นแปะไมโครนีเดิลส์ชนิดละลายออกฤทธิ์นาน สำหรับนำส่งตัวยาเอสตราไดออลด้วยตนเองเพื่อการรักษา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์