ข้อมูลนักวิจัย บุณณดา ภมรปฐมกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.บุณณดา ภมรปฐมกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Boonnda Pamornpathomkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0946328XXX
  • E-Mail Addressboonnada_p@rmutt.ac.th, boonnada.p@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบนำส่งยา ไมโครนีดเดิ้ล การตั้งสูตรตำรับ เภสัชศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00443
  จำนวนคนดู