ข้อมูลงานวิจัย การกำจัดสารแอลดีไฮด์บนผิวหนังด้วยเอนไซม์ aldehyde dehydrogenase

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฐนรี ศิริวัน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Natnaree Siriwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0982282XXX
  • E-Mail Addresnsiriwon@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญCancer immunotherapy
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00244
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การกำจัดสารแอลดีไฮด์บนผิวหนังด้วยเอนไซม์ aldehyde dehydrogenase
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์