ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาลำดับปัจจัยทางเลือกใช้พลังงานทดแทนของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต อาหาร โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)

ข้อมูลส่วนตัว
  • อัพเดทล่าสุด
    04 เม.ย. 2565
    00145
    จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาลำดับปัจจัยทางเลือกใช้พลังงานทดแทนของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต อาหาร โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Study Ranking of Alternative Energy Factors for the Food Production Industry Group Via Using Analytical Hierarchy Process (AHP)
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์