ข้อมูลนักวิจัย วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Varangkoon Issaragura Na Ayuthaya
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0949164XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00274
  จำนวนคนดู