ข้อมูลงานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ข้อมูลส่วนตัว
  • อัพเดทล่าสุด
    04 เม.ย. 2565
    00180
    จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Application of hierarchical analysis techniques in an Android operating system
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์