ข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วายูน เอกสกุลไพบูลย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Wayoon Akesakulpaibool
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0864073XXX
  • E-Mail Addreskisswayoon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00189
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมการบินในอนาคต
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Innovation and Artificial Intelligence Technology Program for Aviation Industry in The Future
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์