ข้อมูลนักวิจัย วายูน เอกสกุลไพบูลย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วายูน เอกสกุลไพบูลย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Wayoon Akesakulpaibool
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0864073XXX
  • E-Mail Addresskisswayoon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00288
  จำนวนคนดู