ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาสารสกัดไพลในรูปแบบยาคงค้างในกระเพาะอาหารชนิดขยายตัวและประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กนิษฐา แก้วเกริก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kanidta Kaewkrock
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0660492XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00106
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาสารสกัดไพลในรูปแบบยาคงค้างในกระเพาะอาหารชนิดขยายตัวและประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Zingiber cassumunar Roxb. extract in expandable gastroretentive dosage forms and evaluation of their biological activities
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์