ข้อมูลนักวิจัย กนิษฐา แก้วเกริก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กนิษฐา แก้วเกริก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kanidta Kaewkrock
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0660492XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00170
  จำนวนคนดู