ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาการผลิตผงใยอาหารจากส่วนเปลือกและเนื้อผลกาแฟสดระยะสุก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Waleewan Changpasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0945951XXX
  • E-Mail Addreswaleewan_c@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ ถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น, การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่าย, การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์สารสำคัญในสาหร่าย, Food nut
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาการผลิตผงใยอาหารจากส่วนเปลือกและเนื้อผลกาแฟสดระยะสุก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The production of dietary fiber powder from ripe coffee skin & cherry pulp
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์