ข้อมูลนักวิจัย วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Waleewan Changpasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0945951XXX
  • E-Mail Addresswaleewan_c@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ ถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น, การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่าย, การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์สารสำคัญในสาหร่าย, Food nut
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00215
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเห็ดเยื่อไผ่พร้อมรับประทานสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : ศักยภาพของสารสกัดจากเห็ดป่าสำหรับใช้เป็นพรีไบโอติกซ์ในการผลิตเป็นซินไบโอติกส์ผงด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งแบบพ่นฝอย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : เห็ดป่าและการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่ากินได้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การศึกษาประสิทธิภาพของการหมักพิวเร่อะโวกาโดด้วยแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่มีผลต่อสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การศึกษาการผลิตผงใยอาหารจากส่วนเปลือกและเนื้อผลกาแฟสดระยะสุก หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การพัฒนาการผลิตแยมกล้วยหอมทองโฮมเมด ผู้ร่วมวิจัย 8. 2564 : คุณสมบัติเชิงหน้าที่และเค้าโครงกลิ่นของครีมเทียมจากแป้งกล้วย ผู้ร่วมวิจัย