ข้อมูลนักวิจัย วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Waleewan Changpasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0945951XXX
  • E-Mail Addresswaleewan_c@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ ถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น, การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่าย, การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์สารสำคัญในสาหร่าย, Food nut
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00112
  จำนวนคนดู