ข้อมูลงานวิจัย (โครงการย่อย 4 Rains) การผลิตและพัฒนาเนื้ออบแห้งต้นแบบจากเปลือกกล้วยหอม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อัฏฐพล อิสสระ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Utthapon Issara
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์087-7379XXX
  • E-Mail Addresutthapon_i@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFood Science and Biotechnology
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00040
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ (โครงการย่อย 4 Rains) การผลิตและพัฒนาเนื้ออบแห้งต้นแบบจากเปลือกกล้วยหอม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์