ข้อมูลงานวิจัย การปรับปรุงคุณสมบัติแป้งกล้วยหอมทอง ด้วยไฮโดรคอลลอยด์และโปรตีนให้มีสมบัติใกล้เคียงแป้งสาลีสำหรับ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Siriluck Surin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0993844XXX
  • E-Mail Addressiriluck_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00120
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การปรับปรุงคุณสมบัติแป้งกล้วยหอมทอง ด้วยไฮโดรคอลลอยด์และโปรตีนให้มีสมบัติใกล้เคียงแป้งสาลีสำหรับ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์