ข้อมูลนักวิจัย ศิริลักษณ์ สุรินทร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Siriluck Surin
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0993844XXX
  • E-Mail Addresssiriluck_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00144
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ผลของการใช้เอนไซม์ทรานสกลูตามิเนสต่อการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นของเส้นไข่ขาว หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การศึกษาผลของการใช้สารปรับปรุงเนื้อสัมผัสต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพเส้นไข่ขาว ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การศึกษาสมบัติของไขมันสกัดจากเมล็ดอะโวคาโดและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์มายองเนส ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การพัฒนาฟองอากาศนาโนในสารละลายแบคเทอริโอซินเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การใช้กระบวนการทางเอนไซม์ร่วมกับนมถั่วเหลืองและสารพอลิแซคคาไรด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : การพัฒนาฟิล์มเซลลูโลสชีวภาพต้านทานแบคทีเรียสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย 8. 2564 : (โครงการย่อย 5 Rains) การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่ดัชนีน้ำตาลต่ำในรูปแบบของส่วนผสมแป้งกล้วยกึ่งสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : การปรับปรุงคุณสมบัติแป้งกล้วยหอมทอง ด้วยไฮโดรคอลลอยด์และโปรตีนให้มีสมบัติใกล้เคียงแป้งสาลีสำหรับ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี หัวหน้าโครงการ