ข้อมูลนักวิจัย ศิริลักษณ์ สุรินทร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Siriluck Surin
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0993844XXX
  • E-Mail Addresssiriluck_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00121
  จำนวนคนดู