ข้อมูลงานวิจัย การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อคาดการณ์และหาผลผลิตและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมันชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซิสชีวมวล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ประภาพร ประเสริฐพงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Prapaporn Prasertpong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0857135XXX
  • E-Mail Addresp.prasertpong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00133
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อคาดการณ์และหาผลผลิตและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมันชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซิสชีวมวล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Machine learning application to predict and optimize yields and properties of bio-oil production via biomass pyrolysis
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์