ข้อมูลนักวิจัย ประภาพร ประเสริฐพงค์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ประภาพร ประเสริฐพงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Prapaporn Prasertpong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0857135XXX
  • E-Mail Addressp.prasertpong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00167
  จำนวนคนดู