ข้อมูลงานวิจัย การสังเคราะห์เคราตินไมโครแคปซูลเพื่อใช้ในกระบวนการตกแต่งเส้นใยเฉพาะทาง"

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธีรกัญญา ศรีโพธิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Therakanya Sripho
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0835357XXX
  • E-Mail Addrests_tanya@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00089
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสังเคราะห์เคราตินไมโครแคปซูลเพื่อใช้ในกระบวนการตกแต่งเส้นใยเฉพาะทาง"
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์