ข้อมูลนักวิจัย ธีรกัญญา ศรีโพธิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ธีรกัญญา ศรีโพธิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Therakanya Sripho
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0835357XXX
  • E-Mail Addressts_tanya@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00200
  จำนวนคนดู