ข้อมูลงานวิจัย การระบุสารยับยั้งเชื้อราที่แยกได้จากแอคติโนมัยซีทเพื่อควบคุม Ganoderma boninense เชื้อสาเหตุโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.คณาภรณ์ สุจริต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kanaporn Sujarit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0843828XXX
  • E-Mail Addresk.sujarit@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00190
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การระบุสารยับยั้งเชื้อราที่แยกได้จากแอคติโนมัยซีทเพื่อควบคุม Ganoderma boninense เชื้อสาเหตุโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Identification of antifungal compounds isolated from actinomycetes for control of Ganoderma boninense, a causal agent of basal stem rot disease in oil palm
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์