ข้อมูลนักวิจัย คณาภรณ์ สุจริต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.คณาภรณ์ สุจริต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kanaporn Sujarit
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0843828XXX
  • E-Mail Addressk.sujarit@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00128
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การศึกษาศักยภาพของเชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกได้จากดินแปลงเกษตรอินทรีย์ในการสร้างสารต้านเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาการผลิตและการประยุกต์ใช้เอนไซม์จากเชื้อแอคติโนมัยซีต Streptomyces sp. 8ER183 เพื่อย่อยสลายแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพพอลิแลกไทด์และการพัฒนาสูตรชีวภัณฑ์จากตะกอนเซลล์เหลือทิ้งเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนาสูตรหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทปฏิปักษ์สำหรับการควบคุม Ganoderma boninense เชื้อสาเหตุโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การระบุสารยับยั้งเชื้อราที่แยกได้จากแอคติโนมัยซีทเพื่อควบคุม Ganoderma boninense เชื้อสาเหตุโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน หัวหน้าโครงการ