ข้อมูลงานวิจัย ศึกษาและพัฒนาลักษณะสถาปัตยกรรมยุ้งฉางข้าวที่เหมาะสมกับการลดความชื้นในการจัดเก็บผลผลิตข้าว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nattawut Thiangtong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0895714XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญskecth ด้วยมือ , Program skecthup, Photoshop, Hlus
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00146
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ศึกษาและพัฒนาลักษณะสถาปัตยกรรมยุ้งฉางข้าวที่เหมาะสมกับการลดความชื้นในการจัดเก็บผลผลิตข้าว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนโครงการ อพ.สธ.
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์